Můj život s myomem - 3. díl

Můj život s myomem - 3. díl

V předchozích dvou dílech jsme se věnovali tomu, co je to myom a jak probíhá moje léčba. V tomto díle bych se chtěla věnovat tomu, co to vlastně Esmya je – na její užívání a přehled nežádoucích účinků, s kterými se můžete setkat. Od konce května 2012 je na českém farmaceutickém trhu k dispozici první perorální přípravek určený ke zmírnění příznaků myomů. Jde o ulipristal acetát (Esmya). Jedná se o téměř bílou, kulatou tabletu o průměru 7 mm, na jedné straně vyraženo “ES5”. Význam nového léku zdůrazňuje skutečnost, že děložní myomy postihují téměř polovinu žen v reprodukčním věku. Léčbu ulipristal acetátem indikuje gynekolog. Děložní myom, tedy nezhoubný mezenchymální nádor, patří mezi nejčastější problémy, s nimiž se potýká ambulantní gynekologie. Výzkum možností jeho léčby začal již v 50. letech minulého století spolu s prvními pokroky v hormonální terapii.

Pozitivní závěry

Provedené studie prokázaly, že přípravek Esmya s ulipristal acetátem kontroluje krvácení a velmi jeho výskyt omezí, dochází ke zmenšování myomu a tento stav zůstává zachován i půl roku po ukončení terapie. Obsažená účinná látka Ulipristal-acetát je indikován k předoperační léčbě středně závažných až závažných symptomů onemocnění děložními myomy (fibroidy) u dospělých žen v reprodukčním vě­ku.

Dávkování

Léčba sestává z podávání jedné 5 mg tablety perorálně jedenkrát denně po dobu maximálně 3 měsíců. Tento 3měsíční léčebný cyklus lze jednou opakovat. Opakovaná léčba by měla začít během druhého menstruačního krvácení po dokončení prvního léčebného cyklu a to v průběhu prvního týdne menstruace. Kvůli nedostatku bezpečnostních údajů z dlouhodobého sledování by terapie neměla přesáhnout dva léčebné bloky po 3 měsících.

Nežádoucí účinky

Tak jako ostatní léky mohou mít nežádoucí a vedlejší účinky, tak nejinak tomu je i u Esmya. Čtení příbalového letáku chvílemi připomíná spíš horor, ale chápu, že výrobce musí uvést všechny možné vedlejší účinky. Mezi nejčastěji uváděné nežádoucí účinky patří Amenorrhoea, což dle mého je spíše žádoucí účinek, neboť člověk má 3 měsíce pokoj od menstruace. Další nežádoucí účinky jsou:

1) Psychiatrické poruchy

Časté: Emoční poruchy

Méně časté: Úzkost

2) Poruchy nervového systému

Časté: Bolest hlavy

Méně časté: Závrať

3) Poruchy ucha a labyrintu

Časté: Závrať

4) Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Méně časté: Espitaxe (krvácení z nosu)

5) Gastrointestinální poruchy

Časté: Bolest břicha, nauzea (pocit nevolnosti s nutkáním na zvracení)

Méně časté: Dyspepsie (plynatost), sucho v ústech, flatulance (prdy), obstipace (zácpa)

6) Poruchy kůže a podkožní tkáně

Časté: Nadměrné pocení

Méně časté: Kožní léze

7) Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Časté: Bolest svalové a kosterní soustavy

Méně časté: Bolest zad

8) Poruchy reprodukčního systému a prsu

Velmi časté: Amenorrhoea – vynechání menstruace, zesílení endometria, návaly horka

Časté: děložní krvácení, ovariální cysty, citlivost/boles­tivost prsů, bolest pánve

Méně časté: Metrorrhagie (krvácení z dělohy), ruptura ovariální cysty, výtok s genitálu, otok prsů

9) Poruchy ledvin a močových cest

Méně časté: Inkontinence

10) Celkové poruchy

Časté: Edém, únava

Méně časté: Astenie (celková tělesná slabost)

11) Vyšetření

Časté: zvýšená hladina cholesterolu v krvi

Méně časté: Zvýšená hladina triglyceridů v krvi, zvýšení tělesné hmotnosti

Je však nutno dodat, že všechny nežádoucí účinky po skončení léčby samy odezní.

A co z toho trápilo mě?

Naštěstí se u mě neprojevily všechny nežádoucí účinky, ale i tak toho bylo dost. Během léčby se u mě objevilo:

  1. návaly horka
  2. nadměrní pocení
  3. únava
  4. děložní krvácení
  5. bolest hlavy
  6. občas nevolnost a pocit na zvracení – to hlavně v prvním měsíci užívání

Přeju mnoho úspěchů při léčbě a hlavně málo vedlejších účinků.

Back to Top