Sexuologický slovník

Důležitá slovíčka z oblasti sexu, dospívání, erotiky, gynekologie a jak děti přichází na svět.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

Abatyše

Ve středověké Francii úředně pověřená dohlížitelka v bordelu. Též magistra, používané ve stejném smyslu jako bordelmamá nebo oficiální kuplířka.

Abortus artificialis

Uměle vyvolaný potrat. U plodu staršího než 28 dní jde o umělé přerušení těhotenství.

Abortus cervicalis

Potrat, při kterém uvázne plod v cervikálním kanálu dělohy, doprovází ho silné krvácení do děložní dutiny.

Abortus completus

Dokonaný odchod plodu.

Abortus febrilis

Odchod plodu, provázený horečkou, obvykle v důsledku sepse a po neodborném přerušení těhotenství.

Abortus habitualis

Opakovaný potrat. Bývá symptomem všeobecného onemocnění, např. syfilidy nebo tuberkulózy nebo onemocněním sliznice.

Abortus immaturus

Potrat mezi 13. a 28. týdnem těhotenství.

Abortus imminens

Hrozící potrat. Často lze včasným ošetřením odvrátit.

Abortus incipierns

Potrat, který začíná probíhat (a již nelze zastavit).

Abortus incompletus

Potrat, při kterém nebyl plod zcela vypuzen. Dodatečně se provádí kyretáž.

Abortus putridus

Hnisavý potrat. Většinou bývá výsledkem pokusu o potrat.

Abortus septicus

Potrat provázený otravou krve, většinou při použití nesterilních nástrojů při pokusu o potrat.

Abortus spontaneus

Samovolný potrat, způsobený onemocněním nebo vadnou stavbou těla.

Abrasio uteri

Výškrab děložní sliznice. Provádí se buď z diagnostických důvodů po abortus incompletus nebo kvůli přerušení těhotenství.

Abštajk

Byt prostitutky v 19. století unikající dohledu, ještě než vznikly hodinové hotely. Ve dvacátých letech 20, stol. získalo slovo abštajk význam druhého bytu, ve kterém ženatý muž přijímal své přítelkyně.

Aciklovir

Je látka působící proti viru herpes simplex (opar) i VZV. Je obsažena v lécích jako Herpesin či Zovirax

Adenohypofýza

Přední lalok hypofýzy, ve kterém se tvoří hormony řdící další žlázy s vnitřní sekrecí (pohlavní žlázy, kůru nadledvin, štítnou žlázu) a který má vliv na tělesný růst a činnost mléčné žlázy.

Adenosy

Jde o zduřeniny tkáně prsní žlázy avšak nezhoubné. Problémy se zpravidla objevují pár dní před periodou a zasahují obě prsa. Tkáň musí být pečlivě diagnostikována popřípadě odstraněna, protože se může jednat o předstupeň rakoviny.

Adnexitida

Zánět děložních přívěsků, adnex (vejcovodů a vaječníků) často postižených současně (zánět vaječníku - ooforitida, zánět vejcovodu - salpingitida). Zánět vejcovodu vzniká větčinou šířením z dělohy, zánět vaječníku může vznikat také šířením z appendixu. Akutní zánět vzniká náhle, projevuje se bolestí břicha a podbřišku, nucením na moč, příznaky zánětu jako jsou horečka, únava apod. Příznaky chronického zánětu mají příznaky poruch menstruace, sexuální poruchy. Důsledkem zánětu může být neplodnost, proto je nutná včasná léčba, někdy s chirurgickým odstraněním appendixu (appendektomií).

Adnexotomie

Jedná se o chirurgické odstranění adnex, tj. vaječníku a vejcovodu. Je buď jednostranná nebo oboustranná (bilaterální). Pokud je oboustranné odstranění vaječníků provedeno v produktivním věku, vede k neplodnosti a k nedostatečné tvorbě ženských pohlavních hormonů (předčasný přechod) a to k urychlení aterosklerózy a osteoporózy. Někdy se provádí v kombinaci s odstraněním dělohy (hysterektomie).

Adolescence

Období dospívání od puberty do dospělosti, zhruba během studia na střední škole.

Adolescent

Jedinec v adolescenci.

Adrenalin

Hormon, který má podobný účinek jako sympatický nervový systém, tj.zrychlení a posílení srdeční činnosti, zvýšení krevního tlaku, štěpení zásob energie aj. Často se uvolňuje při stresu.

Adrenarché

Věk, ve kterém došlo k prvním projevům dospívání následkem zvýšené tvorby hormonů kůry nadledvin.

Adspektní prostituce

Předvádění sexuálních jednání před platícími diváky. Patří sem i striptýz a peep show, ale většinou se tímto pojmem míní předvádění sexuálních jednání v bordelu: lesbismus, zooerastie, triolismus atd. Francouzi to nazývají taková poses, Angličané circus. Adspektní prostitutky nemají se zákazníky fyzický kontakt.

Adult

Dospělý pohlavně zralý jedinec. Adulta dospělá pohlavně zralá žena.

Afrodiziaka

Jsou látky povzbuzující pohlavní touhu a zvyšující vzrušení, u mužů též potenci, některé z nich zvyšují prokrvení (vazodilataci) v oblasti malé pánve. Název pochází z řečtiny: afrrodisiakum, Afrodité = bohyně lásky.

AIDS

Syndrom selhání obranyschopnosti. Je způsoben virem HIV, který napadá buňky nezbytné ke správné imunitní odpovědi (CD 4 lymfocyty, makrofágy), buňky v nervovém systému aj. K nákaze dochází nejčastěji pohlavním stykem, krví nebo z matky na plod. Nedochází k přenosu běžným stykem, např. podáním ruky (vir je málo odolný k zevnímu prostředí). Zpočátku se projevuje jen nenápadně, obvykle jako chřipkové onemocnění a později (obvykle až za několik let po nákaze) hubnutím, teplotami, průjmy, zvětšením mízních uzlin a následuje těžký průběh infekčních chorob, mnohdy vzácných.

Akné

Je kožní onemocnění charakterizované zánětem mazových žláz. Vzniká většinou u dospívajících (akné vulgaris, akné iuvenilis) vlivem hormonálních změn a vrozených dispozic. Příznaky: od jednoduchých komedonů (černé tečky) až po hnisavé a jizvící projevy. Nejvíc se vyskytují na obličeji, hrudníku a horní části zad. S dospělostí a. většinou ustupuje (zřejmě nezávisle na pohlavním životě). Léčí se zevními přípravky, v těžších případech se podávají po určitou dobu antibiotika (v zanícených žlázkách jsou bakterie), některé hormonální přípravky, popř. retinoidy.

Back to Top