Konkubína

Synonyma: 
Concubina

Mužova milenka již ve starém Římě, kde podle Lex Iulia de adulteriis (4 - 9 našeho letopočtu) nebyl konkubinát trestný. Byl zpravidla uzavírán na celý život a muž mohl mít před vydáním lex Iulia manželku i konkubínu. Muž a žena si byli i v konkubinátě navzájem povinni věrností a děti pocházející z konkubinátu měly určité nároky na výživu otcem. V 9. století byl ve východořímské církvi zakázán.

Back to Top