Lex Iulia de adulteriis

Zákon proti cizoložství, vydaný v roce 18 př.n.l. císařem Augustem. Patřil mezi výzmné sexuální zákony (Lex Iulia de maritandis ordinibus, Lex Papia Poppaea). Byly vypsány odměny pro ženaté, zatímco svobodným se hrozilo tresty. Konkubinát byl prohlášen za legitimní. To vše pro podporu plození dětí: Řím potřeboval vojáky. Ženatí dostávali odměnu když měli děti, a děti z konkubinátu dostávaly plná občanská práva, měly vůči otci dědické právo a nárok na výživné.

Back to Top