Liaison

Mezinárodní výraz pro milostný poměr dvou lidí, kteří spolu nejsou sezdáni. Ve Francii platí za něco zcela počestného.

Back to Top