Mignonne

Synonyma: 
Milenka

V 17. století ve Francii označení pro vydržované ženy, které šly z ruky do ruky, až nabyly určitý majetek a mohly se stáhnout do ústraní. Existovaly dva druhy mignonne: ženy, které přijímaly ctitele a oficiální milence u sebe a ženy, které přijížděly na objednávku často v nádherných kočárech do bytů pánů.

Back to Top