Polyamorie

Polyamory (z řeckého πολυ /poly/, mnoho/více-(násobný) a latinského amor knižně „láska“ – dosl. mnoholáska, žádný český překlad není vžitý) je životní styl, kdy osoba žije v několika milostných vztazích. Stoupenci polyamorie zastávají názor, že je možné ji žít za vzájemného souhlasu všech zúčastněných, nejde tedy o nevěru či podvádění, právě naopak. Zároveň nemusí být jeden svazek nadřazen ostatním, jak je tradičně chápána kolize mezi manželským a milostným vztahem.

Nevěra v historii

Vzhledem k vzrůstající rozvodovosti v České republice, je jasné, že čím dál větší počet párů se potýká s nevěrou. Konfrontaci s tímto nepříjemným faktem se dokonce nevyhne téměř polovina z nás. Šok, kterým si každý projde bezprostředně po zjištění, že ho partner podvedl, většinou vystřídá zoufalství a bezmoc. 

Back to Top