Ženy vs. muži: rozdíly v myšlení

Ženy vs. muži: rozdíly v myšlení

Mezi muži a ženami jsou velké rozdíly. Nejen v genitáliích a v anatomii, nejen ve vnímání sexuality, nejen biologicky. Jsou zde rozdíly i v myšlení, mozek muže i mozek ženy fungují na jiném principu. Pojďme se tedy podívat, jaké jsou tyto rozdíly a jak je vůbec možné, že se muž dokáže domluvit se ženou. 

Ženská logika

Ženský mozek používá logiku ECL. Ne, nehledejte ji na wikipedii, tam na vás vykoukne článek o emitor coupled logic, což je jenom krycí označení skutečného významu. Ta zkraka totiž znamená Estrogen Controlled Logic.

Použití výroků

Zatímco matematická logika používá výroků jako „Dnes prší“ a rozhoduje, zda je to pravda nebo nepravda (a mužská logika pracuje podobně), u ECL je tomu jinak. Na stejný výrok se dívá tak, že jej interpretuje pomocí škály pravdivosti, kde může být cokoliv. Ne jen „pravda“ a „nepravda“, ale i „trochu“, „předminulý rok“ a „v Kuala Lumpuru“. To je naprosto v pořádku, neboť na znění konkrétního výroku v podstatě vůbec nezáleží. Ženy jsou stvoření natolik vznešená, že je takové prkotiny ani nezajímají. ECL logika se zaměřuje na shodu vyhodnocení pravdivosti s názorem osob okolo. To zavádí zpětnou vazbu, na základě které je příště upraveno vyhodnocení výroku. Nebo taky ne.

Logické úrovně

Zatímco matematika – Booleova algebra – používá dvě úrovně, „pravda“ a „nepravda“, které počítač zapisuje jako jedničky a nuly, v ECL logice rozlišujeme čtyři logické úrovně:

Prostá pravda, zkráceně PP nastane v případě, že okolí souhlasí se závěrem ženy a nikdo nemá opačný názor.

Protože proto, zkráceně PP nastane, pokud okolí namítne, že byl výrok vyhodnocen špatně. Dostane-li se žena do tohoto stavu, očekává, že okolí změní názor a bude s ní souhlasit.

Propuknutí pláče, zkráceně PP nastane, pokud ve stavu Protože Proto okolí nezmění názor a snaží se argumentovat, aby názor změnila žena. Když se dostane do tohoto stavu, je nutné ji co nejrychleji dostat zpět do stavu PP. Dá se to udělat jednoduše pomocí takzvaných Š-věcí, jako jsou šaty, šperky a šeky. V případě, že muž nepřepne ženu do jiného logického stavu PP, čeká ho nespecifikovaná doba bez sexu a bez jídla (minimálně týden) a na neurčitou dobu je ze zpětné vazby ECL vypojen (tento stav je někdy nazýván jako tichá domácnost).

Průplesk Pitomce, zkráceně PP, následuje ve chvíli, kdy se muž pokusí změnit stav Propuknutí Pláče jinak, než pomocí š-věcí. V tom případě končí veškerá sranda, jde o holý život. Znám případ, kdy manželka nacouvala na toho jejího „debila bez rozhledu“ autem.

Paralelizace úloh

Protože všechny výroky jsou vyhodnoceny jako PP, může si žena dovolit současně zpracovávat několik výroků a dopředu logicky odhadovat jejich výsledek (bude to PP). Toto dělá z jejího mozku výkonný stroj, který dokáže na základě informace, že příští týden bude v Kauflandu v akci mrkev, odvodit důležitá rozhodnutí, jako třeba že zítra uvaří nudle s mákem a v pátek musí ke kadeřnici. Neptejte se, jak to dělá. To opravdu nikdo netuší ani nejlepší kapacity z oboru neurologie. Ale funguje to perfektně.

Poslední zpráva ohledně porozumění ECL byla, že nějaký vědec zjistil, co jeho žena vlastně chce. Jenže než to sepsal, tak si to stihla rozmyslet a mohl začít znovu.

Vliv estrogenu

Jak již bylo řečeno, tato logika je řízena hladinou estrogenu a její chování se mění v závislosti na jeho hladině během menstruačního cy­klu.

  • Hladina, při které je rozhodnutí vyhodnoceno jako prostá pravda, je konstantní. Souhlasem nikdy nenaštveš, že.
  • Míra souhlasu pro ostatní stavy se kolem menstruace přibližuje a někdy se skoro stírá, hlavně pokud se projeví premenstruační tenze.
  • V době menstruace je potřeba nejvyšší energie pro přechod z úrovně propuknutí pláče na jakoukoliv jinou úroveň. Z toho vyplývá, že v době menstruace je sníh fialový, i kdyby se okolí zdálo, že je čirou náhodou bílý.

Mužská logika

Racionálně uvažující člověk, tedy muž, by neměl šanci se domluvit se ženou, kdyby používal v rozhodování Booleovu adresu. A bez domluvy a spolupráce obou by lidstvo už dávno vyhynulo. Naštěstí to příroda zařídila pomocí logiky TTL (nikoliv Transistor-Transistor Logic, ale TestosTeron Logic – opět je zde technické maskování). Je to rozšíření Booleovy algebry, které umožní komunikaci se ženou.

Logické úrovně

Ano znamená souhlas. Pokud je výsledek Ano, tak muž myslí, že je výrok pravdivý, že něco udělá, nebo že se něco stalo. Je to jasné a jednoznačné, bez emocí.

Ne znamená nesouhlas. Je to opak stavu Ano.

No tak jo je první ze stavů, zavedených z důvodu kompatibility ECL. Slouží pro maskování stavu Ano a stavu Ne v případech, že muž komunikuje s ženou. Použití tohoto stavu zaručuje, že mozek ženy nepřepne z úrovně PP do jiné úrovně PP. V digitální logice by se dal zhruba přirovnat k odpojenému výstupu. Pokud většina výsledků odpovídá této úrovni, jde o ženatého muže.

Sexy je stav, kdy je odpojený vstup a neprobíhají logické operace s výroky. Je to opět z důvodu kompatibility s ECL. V tomto případě je vyhodnoceno, že by z komunikace ohledně výsledků mohl být sex a je prezentovaný takový výsledek, aby se maximalizovala pravděpodobnos­t sexu.

Paralelizace úloh

Ačkoliv ženy tvrdí, že chlap dokáže myslet na dvě věci současně jen v případě, že jsou sevřené v podprsence, nevěřte jim. Není to pravda.

Pravdou je to, že vyhodnocení stavu sexy, tj.výsledných 20% výstupních hodnot, sebere 80% výkonu mozku. Chlap je schopný tohle vyhodnocování vypnout, ale jen dočasně. Tomu, kdo umí nemyslet na sex déle než hodinu, se říká intelektuál.

Shrnutí

Potvrzuje se, že muži a ženy jsou úplně rozdílné bytosti a ukazuje se, že i tak spolu můžou dobře vycházet. Tyto rozdíly ale často bývají zdrojem vtipů na účet opačného pohlaví.

Ženy například nechápou výskyt stavu „sexy“ a tvrdí, že: Bůh přišel za Adamem a povídá: „Adame, mám pro tebe dobrou a špatnou zprávu. Dobrá je, že jsem ti dal mozek i pohlavní úd. Špatná,že jsem už měl málo krve,tak můžeš používat jen jedno z toho“

Mužům zas nedochází, že stav PP není jenom jeden a může znamenat cokoliv. Pak padají ony notoricky známé výroky, že žena má o jednu mozkovou buňku víc než kobyla, aby při mytí schodů nepila vodu z kbelíku.

Berme tyto nedorozumění s humorem. Nám heterosexuálům ostatně nic jiného, než to brát s humorem nebo si zvolit celibát, nezbývá…

Back to Top